Contact

Vezel wordt uitgegeven door:
Stichting Spin- & Verfkrant
Oosterwoldseweg 33
8421RR Oldeberkoop
Nederland
IBAN: NL05INGB0007528779
BIC: INGBNL2A
KvK: 55771432

redactie

(hoofdredactie:)
Mariet Rankenberg  

Erna van Mil
redactie@vezel.org

Administratie
Riny Smits & Rikki Vrieswijk
administratie@vezel.org

Vormgeving
Mariej

Website
Annelies Diekman
Louise Gout
webredactie@vezel.org

vaste medewerkers

Harm Harms
Meinie Wardenier
Jan Jouke Harms
Mathilde Jongbloed
Elly van Elp-Bosscha
Eke Krug 

Een nieuw evenement plaatsen op de agenda

Een evenement op de webagenda geeft u door aan  webredactie@vezel.org.
 -Vermeld moet worden : de titel en een duidelijke omschrijving van het evenement in uitgetypte, tekst. (geen flyer als tekst).
-Datum van de start dag een eind dag (t/m) bijv 1 t/m 15 juni.
Lokatie van het evenement en Website vermelding.
-Mail een afbeelding van min 800×800 pixels.

Op de webagenda is het mogelijk om ruime tekst van minimaal 100 woorden te plaatsen, in tegenstelling tot het plaatsen op de magazine is hier geen beperking voor wat betreft einddatum

Plaatsen van een evenement in het Magazine Agenda geeft eveneens u door aan webredactie@vezel.org
Met vermelding van de titel en een omschrijving van het expositie of evenement. In tegensgtelling tot de webagenda is hier minder ruimte tekst maximaal 100 woorden, deze kan door redactie eventueel worden ingekort, ivm ruimte gebrek.

-Datum van de start dag een eind dag.
-Lokatie plus Website

-Mail een afbeelding van min 800×800 pixels.
Vezelblad data:

voor uitgave blad maart: uiterste inleverdatum: 15 februari
Voor uitgave blad juni : uiterste inleverdatum 15 mei
Voor uitgave blad september: uiterste inleverdatum 15 augustus
voor uitgave blad december : uiterste inleverdatum 6 november