Nieuwe wegen, nieuwe kansen.

tweesprong4Het valt niet altijd mee om uit het rijke aanbod van evenementen en exposities een keuze te maken voor de wekelijkse weekendtip. Maar deze keer voel ik mij bijzonder aangetrokken tot de expositie ´Tweesprong´, die tot 11 september te zien is in Gent (België). Dat je daarvoor even over de grens moet gaan, zal in deze mooie (na)zomerse dagen niet echt bezwaarlijk zijn.

door Ilonka Hellewegen

´Tweesprong´ is het werk van de textielgroep Et Cetera. De negen textielkunstenaars van deze groep laten ieder op hun eigen wijze zien hoe zij inhoud geven aan dit thema. Zij omschrijven dit als volgt: ´Een tweesprong is een plaats waar een weg zich in tweeën splitst. Wie zich aan een tweesprong bevindt, staat voor een beslissende keuze. Het is een plaats vol spanning en potentieel, maar het heeft ook een gevaarlijke kant. Je moet immers afstand doen van je veilige, vertrouwde omgeving en gaan voor iets nieuws en onbekends. Mislukking en ontgoocheling liggen op de loer, maar net het zoeken en experimenteren maken je keuze interessant.´

Heeft het misschien met de tijd van het jaar te maken dat dit mij aanspreekt? Voor veel mensen is september het begin van een nieuw school-, werk-, of studiejaar. De zomervakantie is voorbij, een nieuwe tijd van werken breekt weer aan. Nieuwe uitdagingen die op je weg komen. Maar we hebben ook te maken met een steeds veranderende wereld, met alle vraagstukken en problemen van dien. Dat alles vormt de inspiratiebron voor ´Tweesprong´. De technieken die de kunstenaars gebruiken voor hun werk zijn zeer uiteenlopend, worden gecombineerd en toegepast met moderne materialen.

´Tweesprong´ is te zien in De Hof van Rhyhove, dat op zichzelf al een bezoek waard is, gelegen in het centrum van Gent.

Deelnemende kunstenaars:

Lieve Dekeyser, Veerle Dupont, Marleen Haezebrouck, Carine Heyligen, Lieve Jacob, Gerda Standaert, Lieve Smets, Bie Vandyck , Ann Van Dyck.

Klik hier voor meer informatie en routebeschrijving.