Dirkje Kuik

Dirkje Kuik woonde en werkte haar hele leven in Utrecht. Kuik’s werk is doordrongen van een hang naar het verleden. In de jaren vijftig, zestig en zeventig moderniseerde de stad Utrecht in rap tempo, maar Kuik zag liever een oude stad, en creëerde deze zelf in haar werk. In deze romantische, ruïneuze stad woonde zij graag – niet in een stad van kaalslag voor modernisering. Als – zeer belezen – schrijfster van romans en essays won zij onder meer de Multatuliprijs. Zij richtte in 1960 samen met J.H. Moesman (1909-1988) en Henc van Maarseveen (1926-2012) het grafisch gezelschap De Luis op. Ze was een spil in het Utrechtse kunstleven.

Philipp Gufler
Kuik’s werk wordt geflankeerd door Quilts gemaakt door de kunstenaar Philipp Gufler (Augsburg, 1989). In deze serie werken onderzoekt Gufler kunstenaars, schrijvers, een LHBTQI+ tijdschrift en verdwenen queer plekken. Zo brengt hij een hommage aan deze andere geschiedenis, die hij presenteert in verschillende lagen van zijn Quilts. De onderwerpen die in de Quilts van Gufler centraal staan, zijn sterk verbonden met zijn eigen levenspad en artistieke praktijk.